dlaucznia.info

powtórka z angielskiego 2020 - cz. II

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 3.
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
Zadanie 3.1.
When my mum comes home, she (przygotuje) something delicious for my party.
Zadanie 3.2.
This is (tak drogi) model that I can’t buy it.
Zadanie 3.3.
I must remember (żeby pokazać) the project to my history teacher tomorrow.
Zadanie 3.4.
Can you tell me (ile osób) wrote to you last week?
Zadanie 3.5.
Last year we (pojechaliśmy) abroad for our winter holidays.
Poprzednia strona Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności