dlaucznia.info

powtórka z angielskiego 2020 - cz. II

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 5.
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

make
happen
friend
think
perform
plant
Message
From: Mia Watson
To: Bob Green
Subject: Unusual meeting
Zadanie 5.1.
Hi Bob,
I’m on holiday at my uncle’s place in a small town in Wales. You won’t believe what to me yesterday. My uncle has a small flower shop in the High Street.
Zadanie 5.2.
He asked me to help him there. I like flowers so bouquets seemed a perfect job for me.
Zadanie 5.3.
Anyway, yesterday I was watering some when a woman came in.
Zadanie 5.4.
I had the impression that I knew her. She looked very because she was smiling.
Zadanie 5.5.
When she asked me for a bunch of roses, I thought it was a dream: it was Julia Roberts! Just like in that film, Notting Hill. Can you imagine? Julia Roberts bought flowers from me! I can’t stop about it. I’m very happy to say that I got two autographs from her, one is for you. See you soon,
Mia
Poprzednia strona Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności