dlaucznia.info

Egzamin ósmoklasisty - testy, zadania, informacje

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym ale nie jest określony minimalny wynik, więc po prostu trzeba do niego przystąpić.

W latach 2019-2021 egzamin jest z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Od 2022 r. jest czwarty egzamin - do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Język polski na egzaminie ósmoklasisty
Matematyka na egzaminie ósmoklasisty
Język angielski na egzaminie ósmoklasisty
Język niemiecki na egzaminie ósmoklasisty
Język rosyjski na egzaminie ósmoklasisty
Język francuski na egzaminie ósmoklasisty
Język hiszpański na egzaminie ósmoklasisty
Polityka Prywatności