Egzamin ósmoklasisty - testy, zadania, informacje

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym ale nie jest określony minimalny wynik, więc po prostu trzeba do niego przystąpić.

W latach 2019-2021 egzamin jest z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Od 2022 r. jest czwarty egzamin - do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Język polski na egzaminie ósmoklasisty
Matematyka na egzaminie ósmoklasisty
Język angielski na egzaminie ósmoklasisty
Polityka Prywatności