dlaucznia.info

powtórka z angielskiego 2020 - cz. II

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 10.
Dzięki Twojej inicjatywie zostały zakupione nowe stroje sportowe dla Twojej drużyny.
W e-mailu do koleżanki z Londynu:
• wyjaśnij, dlaczego zaproponowałeś(-aś) zakup nowych strojów
• opisz, jak wyglądają nowo zakupione stroje
• napisz, w jaki sposób Twoja drużyna zdobyła pieniądze na zakup nowych strojów.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Message
From: xyz@abc.com
To: abc@abc.com
Subject: Hi!

Hi Lucy,

our sports team have just received new uniforms and it’s all thanks to me!
.............................
.............................
.............................
Poprzednia strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności