Odpowiedź:
Jest bardzo wiele możliwości realizacji tego zadania. Pisząc taki tekst, pamiętaj, aby w każdym z trzech podpunktów rozwinąć swoją wypowiedź. Staraj się napisać np. 2 zdania na temat każdej „kropki” z polecenia. Pamiętaj też, żeby swoje zdania ładnie „łączyć”, tak aby czytelnik miał wrażenie, że czyta spójny tekst, a nie „zlepek” zdań.

Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie tego, co powinno znaleźć się w Twojej odpowiedzi oraz przykłady realizacji każdej „kropki” z polecenia – takie, w których piszący w ogóle nie odniósł się do zadania; takie, w których odniósł się do zadania, ale nie rozwinął swojej wypowiedzi; oraz takie, w których odniósł się do zadania i rozwinął swoją wypowiedź.


Podpunkt z polecenia

Wyjaśnij, dlaczego zaproponowałeś(-aś) zakup nowych strojów.

Wymagania

Musisz podać powód, dla którego zaproponowałeś(-aś) zakup nowych strojów. Jako powód możesz podać np.
• okoliczności, które skłoniły Cię do złożenia propozycji zakupu
• cechę nowych lub starych strojów, która skłoniła Cię do złożenia propozycji zakupu
• preferencje Twoje lub członków drużyny, które skłoniły Cię do złożenia propozycji zakupu
• cel, którym kierowałeś(-aś) się, proponując zakup nowych strojów.

„Nie odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
I suggested buying new sportswear.
We like our sportswear.

„Odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
I suggested buying new shorts because I didn’t like the old ones.
We wanted to change our T-shirts so we bought the new ones.

„Odniósł się i rozwinął” (przykładowe wypowiedzi)
I liked our T-shirts but I felt we needed a change before an important event so I suggested buying new shorts.


Podpunkt z polecenia

Jak wyglądają nowo zakupione stroje.

Wymagania

Musisz opisać nowo zakupione stroje. Twój opis może dotyczyć różnych aspektów wyglądu stroju sportowego, np. koloru, materiału, rozmiaru, nadruków, cech charakterystycznych. Jako opis w tym zadaniu uznaje się również nazwy komponentów stroju sportowego.

„Nie odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
We have new sportswear.
Everybody liked the sportswear.

„Odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
Our sportswear is blue.
We have new shorts.

„Odniósł się i rozwinął” (przykładowe wypowiedzi)
Now we have fashionable, blue sportswear.
Our new swimming costumes are more comfortable and look more fashionable than the old ones.


Podpunkt z polecenia

Napisz, w jaki sposób Twoja drużyna zdobyła pieniądze na zakup nowych strojów.

Wymagania

Musisz przedstawić sposób, w jaki drużyna zdobyła pieniądze na nowe stroje sportowe, np. przywołując wydarzenie, podczas którego drużyna zdobyła środki finansowe na nowe stroje

„Nie odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
We will get the money.
We bought new costumes.

„Odniósł się” (przykładowe wypowiedzi)
Our sponsors gave money.
We earned the money.

„Odniósł się i rozwinął” (przykładowe wypowiedzi)
We raised money selling tickets to the exhibition we organised at our school.
We talked to our head teacher and he helped us to find sponsors.


Przykładowa odpowiedź

Hi Lucy,
our sports team have just received new uniforms and it’s all thanks to me!
I wanted us to look like professional players for the first time in our lives. So far we’ve been wearing plain T-shirts and sneakers and I felt it was time for us to change that.
Our new sportswear is fashionable and the materials are of good quality. It’s blue with a logo of our team and a different number for each of us.
At first I thought it would be difficult to collect money for new uniforms but we asked our parents to help us and the coach found some sponsors, too.
It feels really great! :)
Write to me soon.
Hugs,
XYZ
Powrót do pytań