Wskazówka:
• Przeczytaj dokładnie treść zadania. Zauważ, że polecenie składa się z trzech podpunktów, tzw. „kropek”, które określają treść wiadomości, którą musisz napisać.

• Twoja wypowiedź nie musi być bardzo długa, ale to, co napiszesz w każdej „kropce”, nie może ograniczać się do jednego albo dwóch wyrazów. Musisz rozwinąć swoją wypowiedź; staraj się napisać co najmniej 2 zdania na temat każdej „kropki”. Pamiętaj, że w „prawdziwym życiu” czytelnik Twojego e-maila, który jest napisany w języku angielskim, często nie zna języka polskiego, a tym bardziej nie ma pojęcia, o czym chciałeś(-aś) napisać. Na egzaminie sytuacja jest trochę inna – egzaminator zna polecenie, ale – sprawdzając pracę – sprawdza ją tak, jakby polecenia nie znał. Dlatego e-mail musisz napisać w taki sposób, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim, dokładnie wiedziała, czego dotyczy Twoja wypowiedź. Twoja praca musi zawierać jasny przekaz, informacje powinny się ze sobą łączyć logicznie, tworząc spójny tekst. Nie pisz e-maila tak, jakbyś pisał(-a) oderwane od siebie 3 informacje.

• Zwróć uwagę, że pierwsze zdanie w e-mailu zostało już podane. Kontynuuj rozpoczętą myśl.


Kropki...

Na egzaminie możesz oczywiście posłużyć się wyobraźnią, treść Twojej wiadomości nie musi być prawdziwa.

W mailu masz wyjaśnić, dlaczego zaproponowałeś(-aś) zakup nowych strojów. Powodów może być wiele, np. chciałeś(-łaś) nagrodzić współzawodników za ich ciężką pracę, lub podnieść ich morale po niedawnej przegranej – wybór należy do Ciebie. Najważniejsze jest, aby ten powód w mailu się pojawił i był opisany w taki sposób, aby można było uznać, że rozwinąłeś/rozwinęłaś swoją wypowiedź.

Następnie Twoim zadaniem jest opisać, jak wyglądają nowo zakupione stroje. Ważne by Twój opis odnosił się do kilku aspektów, np. kolorów i wzorów, użytych materiałów, aktualności z bieżącymi trendami w modzie, wygody i funkcjonalności, itp.

Ostatnim elementem polecenia jest napisanie, w jaki sposób Twoja drużyna zdobyła pieniądze na zakup nowych strojów. Podobnie jak w pierwszym podpunkcie polecenia sposobów na pozyskanie funduszy może być wiele – Ty decydujesz. Może to być aktywne poszukiwanie sponsorów, zrzutka rodziców, zorganizowanie festynu dla przyjaciół i fanów Twojej drużyny, itd.
Powrót do pytań