Wskazówka:
Zdanie ma formę pytania pośredniego, zatem tłumaczenie podanego fragmentu nie wymaga stosowania szyku zdania pytającego. Skoro wyrażenie w nawiasie zawiera rzeczownik w liczbie mnogiej, jak należy przetłumaczyć wyraz ile?

Typowym odpowiednikiem angielskim wyrazu osoba jest wyraz person. W liczbie mnogiej jednak nie stosujemy tego odpowiednika z typową dla liczby mnogiej końcówką -s, ale całkiem innego wyrazu. Jaki to wyraz?
Powrót do pytań