Wskazówka:
Wyraz drogi ma kilka angielskich odpowiedników – wybierz ten, który dotyczy ceny zakupu, wartości materialnej przedmiotu.

Zauważ, że musisz uzupełnić konstrukcję ...tak drogi model, że ... Jaka to konstrukcja w języku angielskim? Zwróć uwagę, że fragment zawiera przymiotnik z rzeczownikiem. Ma to znaczenie dla właściwego tłumaczenia wyrazu tak.

Skoro konstrukcja zawiera rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej (model), będzie konieczne zastosowanie przedimka (a/an/the) – którego?
Powrót do pytań