Wskazówka:
Wyrażenie w nawiasie mówi o celu – w języku angielskim ma ono formę bezokolicznika, którego częścią jest pewien przyimek – jaki?
Powrót do pytań