Wskazówka:
Something delicious sugeruje przygotowanie posiłku. Jaki angielski odpowiednik słowa przygotować można zastosować w kontekście przygotowywania posiłku?
Czasownik w tej części zdania musi mieć formę czasu przyszłego. Jakiego?
Powrót do pytań