aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

rodzaj testów: zadania i rozwiązania

3 teksty, 20 zadań z odpowiedziami i wyjaśnieniami.
CKE - zestawy zadań powtórkowych, 16 marca 2020 (dzień 1).


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania (od 1 do 5).

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Księga ósma Zajazd

    Mrok gęstniał. Tylko w gaju i około rzeczki
W łozach, błyskały wilcze oczy jako świeczki;
A dalej, u ścieśnionych widnokręgu brzegów,
Tu i ówdzie ogniska pastuszych noclegów.
Nareszcie księżyc srebrną pochodnię zaniecił,
Wyszedł z boru i niebo, i ziemię oświecił.
One teraz, z pomroku odkryte w połowie,
Drzemały obok siebie jako małżonkowie
Szczęśliwi: niebo w czyste objęło ramiona
Ziemi pierś, co księżycem świeci posrebrzona.

    Już naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga
Błysnęła; już ich tysiąc, już milijon mruga.
Kastor z bratem Polluksem1 jaśnieli na czele,
Zwani niegdyś u Sławian Lele i Polele2;
Teraz ich w zodyjaku gminnym znów przechrzczono:
Jeden zowie się Litwą, a drugi Koroną3.

    Dalej niebieskiej Wagi dwie szale błyskają:
Na nich Bóg w dniu stworzenia (starzy powiadają)
Ważył z kolei wszystkie planety i ziemię,
Nim w przepaściach powietrza osadził ich brzemię;
Potem wagi złociste zawiesił na niebie:
Z nich to ludzie wag i szal wzór wzięli dla siebie.

    Na północ świeci okrąg gwiaździstego Sita,
Przez które Bóg (jak mówią) przesiał ziarnka żyta,
Kiedy je z nieba zrzucał dla Adama ojca,
Wygnanego za grzechy z rozkoszy ogrojca.

    Nieco wyżej Dawida wóz4, gotów do jazdy,
Długi dyszel kieruje do Polarnej Gwiazdy.
Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym,
Że niesłusznie pospólstwo zwie go Dawidowym:
Gdyż to jest wóz Anielski.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/


1 Kastor i Polluks – według mitologii greckiej herosi, bliźniacy, synowie Zeusa. Opiekunowie żeglarzy, którym wskazują drogę jako gwiazdy w konstelacji Bliźniąt.
2 Lelum i Polelum – rzekome bóstwa słowiańskie, kronikarz Jan Długosz dopatrzył się w tych imionach odpowiedników Kastora i Polluksa.
3 Korona – nawiązanie do nazwy Rzeczpospolita Polska lub Rzeczpospolita Obojga Narodów, tj. państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795.
4 Dawida wóz – Wielki Wóz, Wielka Niedźwiedzica.
Zadanie 1.
Wypisz z fragmentu Pana Tadeusza postacie z mitologii słowiańskiej i greckiej oraz wyjaśnij, w jaki sposób Adam Mickiewicz połączył je z ówczesną sytuacją polityczną.

Postacie z mitologii słowiańskiej: .....................
Postacie z mitologii greckiej: .....................
Wyjaśnienie: .....................
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności