Wskazówka:
W przytoczonym fragmencie Pana Tadeusza znajdziesz kilka imion, ale tego, kim są wymienieni bohaterowie, jakie znaczenie mają kluczowe wyrazy dowiesz się z zamieszczonych przypisów.

Pamiętaj! Czytaj nie tylko zamieszczony fragment utworu literackiego, ale także wszelkie do niego objaśnienia.

Zatem na pierwszą część zadania odpowiedź znajdziesz w przypisach.

Przejdźmy teraz do drugiej części – masz wyjaśnić, w jaki sposób Adam Mickiewicz połączył postacie z mitologii greckiej i słowiańskiej z ówczesną sytuacją polityczną.

Jak się do tego zabrać?
• Sprawdź, kiedy powstał Pan Tadeusz, jaka była wówczas sytuacja Polski, jakie z tego wynikały konsekwencje. Zastanów się, czy zabory, brak własnego państwa wpływały na sposób ukazania utraconej ojczyzny. Przypomnij sobie, jaką nazwę nosiło państwo polskie przed zaborami i jakimi słowami zaczyna się utwór Adama Mickiewicza (Litwo! Ojczyzno moja!).
• Poszukaj, czy w przytoczonym fragmencie są jakiekolwiek informacje o Polsce i Litwie. I znowu: pamiętaj o przypisach.
• Zastanów się także nad tym, czego symbolem są gwiazdy. Często gwiazdy symbolizują szczęście, pomyślność, marzenia, nadzieję.
• Pomyśl: skoro utwór powstał w czasach zaborów, w których państwo polskie nie istniało, jakie znaczenie mogło mieć zestawienie opisanych gwiazd z Koroną i Litwą?
Powrót do pytań