Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Postacie z mitologii słowiańskiej: Lelum, Polelum
Postacie z mitologii greckiej: Kastor, Polluks

Przykładowe wyjaśnienie:
Adam Mickiewicz bardzo tęsknił za ojczyzną z czasów, kiedy Litwa i Korona stanowiły jedno państwo. Marzył o tym, żeby jego ojczyzna znów była wolna, a Litwa i Korona znów były ze sobą nierozerwalnie związane, tak jak gwiazdozbiór Bliźniąt (Kastora i Polluksa).
Powrót do pytań