aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania (od 18 do 20).

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Księga pierwsza Gospodarstwo

    Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek.
Wysiadł z powozu [...].
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z którymi się zabawiać lubił od powicia 16 ;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały:
Tu Kościuszko w czamarce 17 krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan 18 , żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona,
[...]
Dalej Jasiński 19 , młodzian piękny i posępny;
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach 20 Pragi 21 , na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy 22
W drewnianej szafie poznał, u wniścia alkowy 23
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.

16 Od powicia – od urodzenia.
17 Czamarka – dawne męskie ubranie wierzchnie; długa sukmana zapinana pod szyję z długimi rękawami.
18 Rejtan – Tadeusz Rejtan, poseł ziemi nowogrodzkiej na Sejm Rozbiorowy, obrońca niepodległości Rzeczpospolitej, wraz z innymi posłami próbował nie dopuścić do zatwierdzenia traktatu rozbiorowego.
19 Jasiński, Korsak – Jakub Jasiński, Tadeusz Korsak – uczestnicy powstania w 1794 roku; zginęli śmiercią bohaterską na Pradze.
20 Szaniec – ziemne umocnienie składające się z wału i rowu, stosowane do końca XIX w. w celu obrony stanowisk artylerii.
21 Praga – dzielnica Warszawy.
22 Zegar kurantowy – posiadający kurant, czyli mechanizm umieszczony w zegarze wygrywający jakąś melodię.
23 U wniścia alkowy – przy wejściu do sypialni.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
Zadanie 18.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisując dwór w Soplicowie, poeta kieruje uwagę czytelnika na
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności