aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania (od 5 do 17).

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Księga pierwsza Gospodarstwo

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi7,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku8, co pod strzechą zmieścić się nie może.
Widać, że okolica obfita we zboże,
I widać z liczby kopic9, co wzdłuż i wszerz smugów10
Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów
Orzących wcześnie łany ogromne ugoru11,
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.
Brama na wciąż12 otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.

Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I, obiegłszy dziedziniec, zawrócił przed ganek.
Wysiadł z powozu; konie porzucone same,
Szczypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę.
We dworze pusto: bo drzwi od ganku zamknięto
Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto.
Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać,
Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać.
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z którymi się zabawiać lubił od powicia13;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały.
[...]

Biegał po całym domu i szukał komnaty,
Gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty.
Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice
Po ścianach: w tej komnacie mieszkanie kobiéce!
Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty,
A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty.
To nie był ochmistrzyni14 pokój? Fortepiano?
Na nim nuty i książki; wszystko porzucano
Niedbale i bezładnie: nieporządek miły!
Niestare były rączki, co je tak rzuciły.
Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta
Do ubrania, na krzesła poręczu rozpięta;
A na oknach donice z pachnącymi ziołki,
Geranium, lewkonija15, astry i fijołki.

6 Ruczaj – potok, strumień.
7 Chędogi – schludny.
8 Użątek – zebrane plony, zżęte zboże.
9 Kopica – kopa siana lub zboża.
10 Smugi – odrębne pasma poszczególnych pól.
11 Ugór – pole nieuprawiane przez dłuższy czas.
12 Na wciąż – na oścież.
13 Od powicia – od urodzenia.
14 Ochmistrzyni – kobieta zarządzająca gospodarstwem w dużym majątku.
15 Geranium, lewkonija – nazwy kwiatów.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
Zadanie 6.
Odwołując się do całego utworu Pan Tadeusz, dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dwór opisany w powyższym fragmencie należał do rodziny
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności