aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

powtórka z angielskiego 2020 - cz. I

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zadanie 4.
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
be
good
know
they
hour
arrive
Message
From: Nick Johnson
To: Sam Roberts
Subject: Hi!
Zadanie 4.1.
Hi Sam,
As you know I’m spending my holiday at home but I’m not complaining. There is an outdoor swimming-pool near my house so I can go there if the weather nice.
Zadanie 4.2.
Last night I went to the Lions concert. It was difficult to get tickets. Thousands of people wanted to be there and listen to .
Zadanie 4.3.
I had to wait for three to get into the stadium. But it was worth the time and money.
Zadanie 4.4.
They played their greatest hits. The audience all the songs by heart and sang along with the band.
Zadanie 4.5.
They were much live than on a CD. You must go to their concert one day.
See you soon,
Nick
Poprzednia strona Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności