aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Zemsta Aleksandra Fredry

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zadanie 12.
Przeczytaj poniższy fragment utworu.

     „O! – krzyknął Hrabia, ręce podnosząc do góry –
Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury!
Choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści,
Tyle scen dramatycznych i tyle powieści!
Skoro zamek mych przodków Soplicom zagrabię,
Ciebie osadzę w murach jak mego burgrabię [...].
Czuję, że we mnie mężnych krew Horeszków płynie!
Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie.
Tak! Muszę zerwać wszelkie z Soplicą układy,
Choćby do pistoletów przyszło lub do szpady!
Honor każe”.
Zadanie 12.1.
Podaj tytuł lektury obowiązkowej, z której pochodzi powyższy fragment.
Zadanie 12.2.
W jaki sposób w utworze, z którego pochodzi powyższy fragment, zakończył się spór o zamek?
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności