Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Spór o zamek zakończył się szczęśliwie – zaręczynami Zosi z rodu Horeszków i Tadeusza Soplicy
Powrót do pytań