Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Pan Tadeusz
Powrót do pytań