aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Pieśni i Fraszki Jana Kochanowskiego, Żona modna Ignacego Krasickiego oraz Artysta Sławomira Mrożka

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tekst do zadań

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Jan Kochanowski
Do Pawła

Pawle, rzecz pewna, u twego sąsiada
Możesz długiego nie czekać obiada,
Bo w mej komorze szczera pajęczyna3,
W piwnicy także coś na schyłku wina4.
Ale chleb (według przypowieści5)
Każę położyć prze cię6 z dobrą wolą.
Muzyka będzie, pieśni też dostanie,
A k temu płacić nie potrzeba za nie,
Bo sie tu ten źmij7 rodzi tak okwito8 ,
Lepiej daleko9 niż jęczmień, niż żyto.
Przeto siądź za stół, mój dobry sąsiedzie,
Boś dawno bywał przy takiej biesiedzie,
Gdzie śmiechu więcej niż potraw dawają:
Ale poetom wszytko przepuszczają.

3 Szczera pajęczyna – tu: brak zagospodarowania, pustka.
4 Coś na schyłku wina – tu: resztka wina.
5 Przypowieść – tu: przysłowie.
6 Prze cię – tu: przed tobą
7 Ten źmij – tu: przenośne odniesienie do krótkich wierszy.
8 Okwito – obficie.
9 Lepiej daleko – tu: znacznie lepiej.

Jan Kochanowski, Do Pawła, https://lektury.gov.pl/lektura/do-pawla-pawle-rzecz-pewna-u-twego-sasiada
Zadanie 10.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zastosowane przez poetę apostrofy sprawiają, że tekst przypomina
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności