aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Pieśni i Fraszki Jana Kochanowskiego, Żona modna Ignacego Krasickiego oraz Artysta Sławomira Mrożka

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 14.
Przeczytaj poniższy fragment utworu.

[...] ... ale dobrze mi tak, choć frasunek bodzie,
Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie.


Spośród lektur obowiązkowych, innych niż Żona modna, wybierz tę, której bohater mógłby podsumować swoje postępowanie przywołanymi powyżej słowami. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera.

W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą twoją argumentację.

Tytuł lektury: .....................
Bohater lektury: .....................
Uzasadnienie wyboru: .....................
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności