aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Zemsta Aleksandra Fredry

rodzaj testów: zadania i rozwiązania

2 teksty, 12 zadań z odpowiedziami i wyjaśnieniami.
CKE - zestawy zadań powtórkowych, 18 marca 2020 (dzień 3).


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania (od 1 do 5).

Aleksander Fredro
Zemsta

AKT I
SCENA CZWARTA
PAPKIN, PODSTOLINA ze drzwi prawych.
[...]

     PAPKIN
Żartobliwej pełna weny,
Podstolino! pół anioła!
Kolosalny wzorze cnoty
Pośród hemisfernej2 sceny,
Strojny w miłość, lubość, wdzięki!
Pozwól kornie ugiąć czoła
I na śniegu twojej ręki
Złożyć ustek wyciśnienie.

     całuje w rękę

Sługa, służka uniżony.

     PODSTOLINA
Cóż sprowadza w nasze strony?

     PAPKIN
Miłe wszystkim nam zdarzenie.

     PODSTOLINA
Tym zdarzeniem?

     PAPKIN
               Twe zamęście. [...]

     PODSTOLINA
Któż z kim swata?...

     PAPKIN
               Szmer się szerzy:
Za mąż idzie piękna Hanna.
[...]
Przyjaciela Hanna bierze.

     PODSTOLINA
Ależ kogo? powiedz, kogo?

     PAPKIN
Wszyscy wybór chwalą zgodnie...
Bo nie chwalić jakże mogą!

     PODSTOLINA
     na stronie
Ha, rozumiem...

     PAPKIN
               Człowiek grzeczny
I majętny, i stateczny.

     PODSTOLINA
     na stronie
Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.

     PAPKIN
[...]
     do Podstoliny
Pozwól, pani: Cześnikowi
Gratulację niechaj złożę...

     PODSTOLINA
Więc to jego mam być żoną?

     PAPKIN
Jakież czynisz zapytanie?
Bajkęż by to rozgłoszono?

     PODSTOLINA
Bajkę – dotąd...

     PAPKIN
               Lecz się stanie
Wkrótce prawdą – czy się mylę?

     PODSTOLINA
Ciekawości skądże tyle?

     PAPKIN
Gdyby Cześnik rozogniony,
Wskroś przejęty twymi wdzięki,
Drgnął miłością i rzucony
Do nóg twoich, błagał ręki?

     PODSTOLINA
Cieszyłby się z odpowiedzi.

     Odchodzi w drzwi prawe

     PAPKIN
     sam
A że w każdej diablik siedzi,
Co pustoty rozpoczyna,
Jeno wspomnisz zapowiedzi!
Bo kto mądry, niech mi powié:
Po kaduka3 Podstolina
Daje rękę Cześnikowi?

2 Hemisfera – astr. półkula ciała niebieskiego, np. Ziemi, Księżyca
3 Do kaduka – po co, w jakim celu.

Aleksander Fredro, Zemsta, https://lektury.gov.pl/lektura/zemsta
Zadanie 1.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności