Wskazówka:
Przeczytaj uważnie przytoczony fragment utworu. W zadaniu pytamy o to, dlaczego Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, zatem najprawdopodobniej to właśnie w wypowiedziach Papkina odnajdziesz podpowiedź, jak rozwiązać zadanie.

Zacznijmy od pierwszej zaproponowanej odpowiedzi. Zwróć uwagę na to, że w przytoczonym fragmencie rozmawiają tylko Papkin i Podstolina. Przeczytaj dialog, który toczy się między nimi, zwracając uwagę na to, czy Papkin szczerze i z własnej woli (w swoim imieniu) pochlebia Podstolinie, czy też robi to z innego powodu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci zdecydować, czy Papkin zapewnia Podstolinę o swoich uczuciach (dzięki temu rozstrzygniesz, czy poprawna jest odpowiedź oznaczona literą A).

W kolejnych proponowanych odpowiedziach (oznaczonych literami B.– D.) pojawiają się informacje o innych bohaterach utworu: Wacławie, Cześniku i Rejencie. Sprawdź, o której z tych postaci rozmawiają bohaterowie. Właściwą odpowiedź znajdziesz w ostatniej wypowiedzi Papkina.
Powrót do pytań