aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tematy wypracowań o charakterze argumentacyjnym dla ósmoklasistów z przykładami

Zadanie: 1 2 3
Zadanie 3.
Temat

Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. W przemówieniu przywołaj przykład bohatera z lektury obowiązkowej, którego życie zmieniło się pod wpływem książek, i napisz, na czym ten wpływ polegał. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności