dlaucznia.info

zadania z rozwiązaniami z włoskiego - znajomość środków językowych

Zadanie: 1 2
Zadanie 2.
Uzupełnij dialogi 2.1.–2.2. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi jednej z osób, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku włoskim.
Zadanie 2.1.
X: Mi chiamo Lucia Marrocchi.
Y: Scusa, il tuo cognome?
X: M-a-r-r-o-c-c-h-i, con doppia erre e doppia ci.
Zadanie 2.2.
X: Ciao Paolo, ?
Y: Purtroppo non troppo bene. Mi fa male la gola.
Poprzednia strona
Polityka Prywatności