aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Powtórka z polskiego - Dziady część II Adama Mickiewicza

rodzaj testów: zadania i rozwiązania

2 teksty, 19 zadań z odpowiedziami i wyjaśnieniami.
CKE - zestawy zadań powtórkowych, 17 marca 2020 (dzień 2).


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania (od 1 do 10).

Adam Mickiewicz
Dziady część II

GUŚLARZ
A czegóż potrzeba dla duszy,
Aby uniknąć katuszy?
Czy prosisz o chwałę nieba?
Czy o poświęcone gody?
Jest dostatkiem mleka, chleba,
Są owoce i jagody.
Mów, czego trzeba dla duszy,
Aby się dostać do nieba?

WIDMO
Do nieba?... bluźnisz daremnie...
O nie! ja nie chcę do nieba;
Ja tylko chcę, żeby ze mnie
Prędzej się dusza wywlekła.
Stokroć wolę pójść do piekła,
Wszystkie męki zniosę snadnie1;
Wolę jęczeć w piekle na dnie,
Niż z duchami nieczystemi
Błąkać się wiecznie po ziemi,
Widzieć dawnych uciech ślady,
Pamiątki dawnej szkarady;
Od wschodu aż do zachodu,
Od zachodu aż do wschodu
Umierać z pragnienia, z głodu
I karmić drapieżne ptaki. [...]

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH
Darmo żebrze, darmo płacze:
My tu czarnym korowodem,
Sowy, kruki i puchacze,
Niegdyś, panku, sługi twoje.
Któreś ty pomorzył głodem,
Zjemy pokarmy, wypijem napoje.
Hej, sowy, puchacze, kruki,
Szponami, krzywymi dzioby
Szarpajmy jadło na sztuki!
Chociażbyś trzymał już w gębie,
I tam ja szponę zagłębię;
Dostanę aż do wątroby.
Nie znałeś litości, panie! [...]

KRUK
Nie lubisz umierać z głodu!
A pomnisz, jak raz w jesieni
Wszedłem do twego ogrodu?
Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni;
Trzy dni nic nie miałem w ustach,
Otrząsnąłem jabłek kilka.
Lecz ogrodnik skryty w chrustach
Zaraz narobił hałasu
I poszczuł psami jak wilka.
Nie przeskoczyłem tarasu2,
Dopędziła mię obława;
Przed panem toczy się sprawa,
O co? o owoce z lasu,
Które na wspólną wygodę
Bóg dał jak ogień i wodę.
Ale pan gniewny zawoła:
„Potrzeba dać przykład grozy”.
Zbiegł się lud z całego sioła3,
Przywiązano mnie do sochy4,
Zbito dziesięć pęków łozy.
Każdą kość, jak z kłosa żyto,
Jak od suchych strąków grochy,
Od skóry mojej odbito!
Nie znałeś litości, panie!


1 Snadnie – łatwo.
2 Taras – tu: ogrodzenie.
3 Sioło – wieś.
4 Socha – słup, do którego przywiązywano skazańca, by wymierzyć mu chłostę.

Adam Mickiewicz, Dziady część II, https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii
Zadanie 1.
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.
Z przytoczonego fragmentu wynika, że Widmo przybyło na obrzęd dziadów, by uzyskać zbawienie i dostać się do nieba.
Z wypowiedzi Guślarza możemy dowiedzieć się, jaka kara spotkała Widmo po śmierci.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności