Wskazówka:
Zwróć uwagę na to, że w przytoczonym fragmencie Dziadów cz. II wypowiada się tylko kilku bohaterów utworu Adama Mickiewicza. Aby poprawnie rozwiązać zadanie pierwsze, musisz dokładnie przeanalizować wypowiedzi wszystkich tych postaci.

Zacznijmy od pierwszego stwierdzenia. Sprawdź, czy w przytoczonym fragmencie znajdziesz informację o tym, po co Widmo przybyło do cmentarnej kaplicy. Informacja ta powinna pojawić się w wypowiedzi Widma, gdyż podczas obrzędu dziadów wszystkie przywoływane duchy udzielały Guślarzowi odpowiedzi na to pytanie. Następnie sprawdź, czy Widmo przybyło na obrzęd po to, by uzyskać zbawienie i dostać się do nieba.

Przejdźmy teraz do drugiego stwierdzenia. Odszukaj w przytoczonym fragmencie wszystkie wypowiedzi Guślarza; jeszcze raz uważnie je przeczytaj. Zwróć uwagę na to, że z przytoczonego fragmentu dowiadujemy się, jaka kara spotkała Widmo; sprawdź jednak, kto o tej karze mówi.
Powrót do pytań