aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tematy wypracowań o charakterze twórczym dla ósmoklasistów z przykładami

Zadanie: 1 2
Zadanie 2.
Temat.

Wehikuł czasu przeniósł bohaterów mitologicznych do XXI wieku. Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności