powtórka z matematyki - Kombinatoryka i rachunkek prawdopodobieństwa


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 1.
Tosia buduje wieżę z trzech klocków: czerwonego, żółtego i niebieskiego, ustawiając je jeden na drugim w przypadkowej kolejności.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prawdopodobieństwo tego, że klocek niebieski znajdzie się w środku, a na nim klocek czerwony, jest równe
Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności