Wskazówka:
• Określ, ile jest wszystkich możliwości ustawienia trzech różnokolorowych klocków tworzących wieżę.

• Ustal, ile ustawień klocków spośród wszystkich możliwych spełnia dodatkowy warunek podany w zadaniu – klocek niebieski jest w środku, a na nim klocek czerwony.

• Zapisz, jaką część liczby wszystkich możliwych ustawień stanowią te, które spełniają dodatkowy warunek.
Powrót do pytań