powtórka z matematyki - Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie i wielokąty


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 1.
Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kąt BAD tego równoległoboku ma miarę
Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności