Wskazówka:
Skorzystaj z własności kątów wierzchołkowych, przyległych i naprzemianległych oraz własności równoległoboku do obliczenia miary wskazanego kąta.

Zwróć uwagę na pary kątów utworzonych przez dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą (kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające lub naprzemianległe).

Określ zależności pomiędzy miarami odpowiednich kątów. Możesz też wykorzystać własności kątów równoległoboku.
Powrót do pytań