aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

zadania z rozwiązaniami z angielskiego - wypowiedź pisemna

Napisanie krótkiego tekstu na zadany temat z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia itp. Liczba wypowiedzi: 2


Zadanie: 1 2
Zadanie 1.
Jesteś na szkolnej wymianie międzynarodowej. W e-mailu do kolegi z Anglii:
• poinformuj, w jaki sposób spędzasz czas podczas wymiany
• opisz dom, w którym gościsz
• napisz, jakie zwyczaje rodziny, u której mieszkasz, najbardziej Ci się podobają.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności