dlaucznia.info

zadania z rozwiązaniami z angielskiego - znajomość funkcji językowych

Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 4.
Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Zadanie 4.1.

X: I’m going to The Reds’ concert with Mary this weekend!
Y: Really? They are my favourite band! (go) ?
X: I’m afraid not. The tickets have already sold out and I have only one.
Y: What a pity!
Zadanie 4.2.

X: Listen! I have an idea. Why (ask) Mary to give you her ticket?
Y: Do you think she will agree?
X: Well, she might. She’s not a great fan of The Reds.
Zadanie 4.3.

X: So there’s a chance. I (call) her right now.
Y: I think you have to wait. She’s still at school.
Poprzednia strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności