Odpowiedź:
a) Poprawna odpowiedź
Tytuł: Mały Książę

b) Przykładowa odpowiedź
Bankier traktował gwiazdy jak źródło bogactwa, kojarzyły mu się z majątkiem, patrzył na nie jak na lokatę kapitału.
Powrót do pytań