Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązanie

Tak. Król Artur kierował się zasadami etosu rycerskiego, przedstawionymi przez Marię Ossowską. Wybrani rycerze musieli złożyć ślubowanie, że będą wiernie służyć królowi i przestrzegać rycerskiego kodeksu, zachowywać godność i honor.
Powrót do pytań