Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania

• Uważam, że technologie nie są największym zagrożeniem dla ludzkości, jeśli są wykorzystywane przez ludzi odpowiedzialnie, np. dla ratowania życia. Dlatego warto je wspierać i nie obawiać się nowych rozwiązań.

• Sądzę, że największym zagrożeniem dla ludzkości są nowe technologie, ponieważ wynalazki z dziedzin takich jak chemia, biologia czy informatyka mogą stanowić zagrożenie dla życia, jeśli zostaną wykorzystane przez osobę, która ma złe zamiary lub niechcący nieumiejętnie się nimi posłuży.
Powrót do pytań