Odpowiedź:

Rozwiązanie

a)

Cząstkę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, a z czasownikami – rozdzielnie.

b)

nieparkowanie; Nie depcz
Powrót do pytań