aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

zadania z rozwiązaniami z angielskiego - znajomość środków językowych

Uzupełnianie luk i zdań. Liczba zadań: 6.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6
Zadanie 1.
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.

FESTIVAL OF FOOTBALL

ESF is the Festival of Football. It’s a series of professionally organised events where boys and girls compete in teams. All players have a fantastic time playing football matches. ESF is football festival for young players in Great Britain.
The festival usually takes in one of Great Britain’s well-known resorts, for example Butlins or Haven.
the last few years it has also been organised in Europe’s No. 1 leisure destination, Disneyland Paris, so now, it’s an international competition.
The festival in 1989, and since then over 950,000 players, coaches and football fans have joined it. In 1994, girls’ football was added to the festival, and last year 150 girls’ teams competed in it.
Na podstawie: www.footballfestivals.co.uk
Następna strona


źródło: CKE
Polityka Prywatności