Wskazówka:
Zadanie sprawdza, czy potrafisz wykorzystać średnią arytmetyczną zestawu danych do uzasadnienia odpowiedzi na postawione pytanie.
Powrót do pytań