Wskazówka:
Zadanie sprawdza, czy potrafisz szacować wartości prawdopodobieństw zdarzeń opisanych w zadaniu i ocenić, które z tych zdarzeń jest bardziej prawdopodobne.

Zauważ, że liczba kul zielonych jest większa zarówno od liczby kul czarnych, jak również białych i jednocześnie stanowi połowę liczby wszystkich kul w pojemniku. Zatem prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej jest największe i równe 0,5.
Powrót do pytań