Wskazówka:
Zauważ, że zgromadzona w zbiorniku woda „przyjmuje” kształt prostopadłościanu o podstawie takiej, jaką ma dno zbiornika i wysokości 1,5 cm.

Pamiętaj, aby obliczenia wykonać w tych samych jednostkach.

Otrzymaną objętość należy wyrazić w litrach. Wykorzystaj fakt, że 1 litr = 1 dm3.
Powrót do pytań