Wskazówka:
Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób zachowują się i wypowiadają Kogut i Lis. Zastanów się też, do którego z nich odnosi się użyte w tytule słowo artysta.

Oceniając prawdziwość pierwszego zdania, pomyśl o zachowaniu obu bohaterów. Kogut na przykład czyta ogłoszenie, planuje karierę i zagraniczne wyjazdy, potem realizuje pomysłowy, w swoim przekonaniu, plan, a kiedy ten się nie powiedzie, obraża się i popada w przygnębienie. Zachowuje się więc jak niejeden z nas w obliczu doznanego niepowodzenia, kiedy śmiałe zamierzenia nie przystają do naszych możliwości i klęska jest nieuchronna. Nieuchronność klęski Koguta dostrzega od początku Lis. Jest na tyle przebiegły, że nie mówi o tym Kogutowi wprost, ale, wypowiadając się w tekście tylko dwukrotnie, za każdym razem szydzi z Koguta i jego pomysłu. Zachowuje się więc jak fałszywy przyjaciel; takie postawy też znamy z naszego życia. Taka refleksja nad sposobem kreowania postaci głównych bohaterów ułatwi Ci udzielenie poprawnej odpowiedzi.
Powrót do pytań