Wskazówka:
Przeczytaj uważnie przytoczony fragment.
Rozwiązując zadanie, pamiętaj, że zadania mogą odnosić się do przytoczonego fragmentu lub całej lektury.
Powrót do pytań