Wskazówka:
Zwróć uwagę na fakt, że osoba X, zadając pytanie, oczekuje uzasadnienia, dlaczego rozmówca wyszedł rano z domu. Ważne jest również to, że pytanie dotyczy czynności przeszłej. Wyrażenie used to jest używane do opisywania przeszłości, ale nie jest poprawną odpowiedzią w tym podpunkcie – przypomnij sobie, kiedy używamy tego wyrażenia, jakie znaczenie ono przekazuje.
Powrót do pytań