Wskazówka:
Który z czterech tekstów jest ostrzeżeniem dla narciarzy?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba poszukać w tekstach zdań/wyrażeń, za pomocą których często ostrzegamy:
- rozkazujących (np. Do it. / Don’t do it. / Never do it. / Be careful. / Watch out!)
- warunkowych (np. If you do that, ...).
Takie zdania znajdują się w tekstach 1.3. i 1.4. W codziennych sytuacjach ostrzegamy przed czymś niebezpiecznym, niekorzystnym.

Które zdania wyrażają takie ostrzeżenie?
1.3. – Make sure your skiing equipment is safe...; Never leave your skis on the snow (...) if you don’t want your equipment to be stolen.
1.4. – Please note: Deer Valley Skiing Resort recommends getting the tickets online...
Powrót do pytań