Wskazówka:
  • Przeczytaj pobieżnie wszystkie teksty.
  • Zwróć uwagę na to, że choć wszystkie zawierają motyw przewodni (narciarstwo, słowo ski), każdy mówi o czymś innym: (1.1.) o prowadzeniu rozmów telefonicznych i słuchaniu muzyki podczas jazdy na nartach (1.2.) o zakupie lub wymianie sprzętu narciarskiego (1.3.) o zapobieganiu kradzieży sprzętu narciarskiego (1.4.) o zakupie biletów na wyciąg narciarski.
  • Przeczytaj pierwsze zdanie i określ, czego dotyczy, a następnie wróć do każdego z tekstów i poszukaj odpowiedniej informacji. Nie staraj się dopasować tekstu do zdania na podstawie pojedynczych słów, które się w nich pojawiają. Żeby wskazać poprawną odpowiedź, musisz zrozumieć informację, a nie pojedyncze słowa.
  • W ten sam sposób postępuj z każdym kolejnym zdaniem pod tekstem.
  • Pamiętaj, że jedno z tych zdań to „zmyłka” – choć zawiera słownictwo o tematyce „narciarskiej”, podaje informację, której nie znajdziesz w żadnym z tekstów.
  • Pamiętaj, że do każdego tekstu pasuje tylko jedno zdanie – nie ma dwóch jednakowych odpowiedzi!
Powrót do pytań