Wskazówka:
Zastosuj twierdzenie Pitagorasa i własności trójkąta równoramiennego do obliczenia długości wskazanego odcinka.
Powrót do pytań