Wskazówka:
Zwróć uwagę, jakie zagadnienia są poruszane w liście Petroniusz. Sprawdź, czy wymienia jakieś zdarzenia, czy szczegółowo je opisuje. Uważna analiza drugiego i trzeciego akapitu pozwoli Ci ocenić, czy drugie stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe.
Powrót do pytań