Wskazówka:
Aby ocenić, czy jest ono prawdziwe, uważnie przeczytaj cały fragment. Zastanów się, który z bohaterów zwracał uwagę na sposób wypowiadania się, interesował się sztuką, lubił się bawić i należał do zaufanych cezara. Fragmenty tekstu: Przez zaufanego niewolnika posyłam ci z Ancjum ten list...; ...jeśliś ciekaw, co się dzieje na dworze cezara, ja ci o tym od czasu do czasu doniosę. Siedzimy tedy w Ancjum i pielęgnujemy nasz niebiański głos ... pomogą określić miejsce pobytu i nazwać postać, której towarzyszy autor listu.
Powrót do pytań